Kontakt

CERTIFICATION OF WELDING AND TESTING, s.r.o.

Dlhá 88 D

010 09 Žilina

Slovenská republika

office@c-wt.sk

IČO: 51 673 169

DIČ: 2120744747

IČ DPH: SK2120744747

 

Bankové spojenie:

Tatrabanka a.s.

IBAN: SK38 1100 0000 0029 4605 5108

BIC/SWIFT: TATRSKBX

 

KONTAKTNÉ OSOBY:

Vedúci CO

Ing. Pavol Višňovský, PhD.

pavol.visnovsky@c-wt.sk

Riaditeľ

Ján Kyčerka

jkycerka@c-wt.sk

Administratívny pracovník

Ing. Adriana Bednáriková

abednarikova@c-wt.sk

+421 915 852 160

Sťažnosti a odvolania