Bc. Jaroslav Bytčanek

Číslo certifikátu: 19/0104/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 09.11.2019
Koniec platnosti: 08.11.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: