Bc. Marián Repka

Číslo certifikátu: 20/0020/1
Metóda: UT-T - skúšanie ultrazvukom – meranie hrúbky
Označenie rozsahu:
Stupeň: -
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 16.03.2020
Koniec platnosti: 15.03.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: