Bc. Martin Kacej

Číslo certifikátu: 21/0110/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 23.03.2021
Koniec platnosti: 22.03.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: