Bc. Natália Višňovská

Číslo certifikátu: 21/0360/1
Metóda: UT-T - skúšanie ultrazvukom – meranie hrúbky
Označenie rozsahu:
Stupeň: -
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 19.08.2021
Koniec platnosti: 18.08.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: