Chen Gongzuo

Číslo certifikátu: 23/0336/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 12.04.2023
Koniec platnosti: 11.04.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0665/1; 22/0666/1/PED
Metóda:
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 03.11.2022
Koniec platnosti: 02.11.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0662/1; 22/0663/1/PED
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 03.11.2022
Koniec platnosti: 02.11.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0658/1; 22/0659/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 03.11.2022
Koniec platnosti: 02.11.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0649/1, 22/0652/1/PED
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 31.10.2022
Koniec platnosti: 30.10.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: