Chen Lin

Číslo certifikátu: 23/0092/1; 23/0093/1/PED
Metóda: LT - skúšanie tesnosti (C)
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 18.01.2023
Koniec platnosti: 17.01.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: