Dong Xiaozhuang

Číslo certifikátu: 23/0522/1
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 31.05.2023
Koniec platnosti: 30.05.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 21/0213/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 31.05.2021
Koniec platnosti: 30.05.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 21/0064/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 01.03.2021
Koniec platnosti: 28.02.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 21/0060/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 01.03.2021
Koniec platnosti: 28.02.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: