Dong Xinghui

Číslo certifikátu: 22/0630/1; 22/0631/1/PED
Metóda: LT - skúšanie tesnosti (C)
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 04.10.2022
Koniec platnosti: 03.10.2022
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: