Dušan Kron

Číslo certifikátu: 21/0116/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 23.03.2021
Koniec platnosti: 22.03.2021
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: