Ersin Gül

Číslo certifikátu: 23/0504/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 26.05.2023
Koniec platnosti: 25.05.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: