Faqiang Wang

Číslo certifikátu: 19/0051/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 06.08.2019
Koniec platnosti: 05.08.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 19/0045/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 06.08.2019
Koniec platnosti: 05.08.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: