Frederik Szydlovský

Číslo certifikátu: 22/0404/2
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 30.05.2022
Koniec platnosti: 29.05.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0402/2
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 30.05.2022
Koniec platnosti: 29.05.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0203/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 06.04.2022
Koniec platnosti: 05.04.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: