Fu Guohui

Číslo certifikátu: 22/0685/1; 22/0686/1/PED
Metóda: LT - skúšanie tesnosti (C)
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 16.11.2022
Koniec platnosti: 15.11.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: