Gao Yubao

Číslo certifikátu: 23/0270/1; 23/0273/1/PED
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 28.03.2023
Koniec platnosti: 27.03.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0269/1; 23/0272/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 28.03.2023
Koniec platnosti: 27.03.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: