Guo Zhigang

Číslo certifikátu: 23/0806/2
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 06.07.2023
Koniec platnosti: 05.07.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: