Habib Koçer

Číslo certifikátu: 23/0851/1; 23/0852/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 14.07.2023
Koniec platnosti: 13.07.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: