Hao Yugu

Číslo certifikátu: 22/0136/1/PED
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 22.02.2022
Koniec platnosti: 24.01.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: