Haoxiang Wu

Číslo certifikátu: 24/0021/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát:
Dátum vydania: 15.01.2024
Koniec platnosti: 14.01.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/1203/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 12.10.2023
Koniec platnosti: 11.10.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0362/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 25.04.2023
Koniec platnosti: 24.04.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: