Huang Weilin

Číslo certifikátu: 22/0112/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 11.02.2022
Koniec platnosti: 10.02.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0111/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 11.02.2022
Koniec platnosti: 10.02.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: