Igor Beňko

Číslo certifikátu: 22/0713/2; 22/0714/2/PED
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 19.11.2022
Koniec platnosti: 18.11.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0161/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 16.09.2020
Koniec platnosti: 15.09.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0049/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 14.07.2020
Koniec platnosti: 13.07.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: