Ing. Igor Stanko

Číslo certifikátu: 20/0005/2
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 13.01.2020
Koniec platnosti: 12.01.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0003/2
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 13.01.2020
Koniec platnosti: 12.01.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: