Ing. Jaroslav Jabrocký

Číslo certifikátu: 22/0406/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 31.05.2022
Koniec platnosti: 30.05.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0113/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 23.03.2021
Koniec platnosti: 22.03.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: