Ing. Marián Kováč

Číslo certifikátu: 22/0515/2
Metóda: UT-T - skúšanie ultrazvukom – meranie hrúbky
Označenie rozsahu:
Stupeň: -
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 06.09.2022
Koniec platnosti: 05.09.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0514/2
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 23.08.2022
Koniec platnosti: 22.08.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0513/1
Metóda: RT-R - vyhodnocovanie rádiogramov
Označenie rozsahu:
Stupeň: -
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 23.08.2022
Koniec platnosti: 22.08.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: