Ing. Michal Jamriška

Číslo certifikátu: 23/1200/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 09.10.2023
Koniec platnosti: 08.10.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: