Ing. Michal Köver

Číslo certifikátu: 20/0231/1
Metóda: UT-T - skúšanie ultrazvukom – meranie hrúbky
Metóda:
Stupeň: -
PED: Nie
Dátum vydania: 20.10.2020
Koniec platnosti: 19.10.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: