Ing. Michal Mažgút

Číslo certifikátu: 21/0227/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 11.06.2021
Koniec platnosti: 10.06.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 21/0226/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 11.06.2021
Koniec platnosti: 10.06.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: