Ing. Peter Višňovský

Číslo certifikátu: 23/0280/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 05.04.2023
Koniec platnosti: 04.04.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0011/2
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 14.01.2020
Koniec platnosti: 13.01.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 19/0105/2
Metóda: ET - skúšanie vírivými prúdmi
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 22.11.2019
Koniec platnosti: 21.11.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: