Ing. Robert Strnad

Číslo certifikátu: 23/0884/2; 23/0885/2/PED
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 30.07.2023
Koniec platnosti: 29.07.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 19/0109/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 05.12.2019
Koniec platnosti: 04.12.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: