Ing. Slavomír Glejdura

Číslo certifikátu: 21/0523/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 08.12.2021
Koniec platnosti: 07.12.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: