Ing. Štefan Kulla

Číslo certifikátu: 21/0120/2
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 26.03.2021
Koniec platnosti: 25.03.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: