Ing. Tomasz Gliba

Číslo certifikátu: 21/0199/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 11.05.2021
Koniec platnosti: 10.05.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0197/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 11.05.2021
Koniec platnosti: 10.05.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: