Ing. Viliam Pemčák

Číslo certifikátu: 20/0254/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 18.11.2020
Koniec platnosti: 17.11.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: