Ing. Vladimír Sagan

Číslo certifikátu: 23/0399/2
Metóda: UT-T - skúšanie ultrazvukom – meranie hrúbky
Označenie rozsahu:
Stupeň: -
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 11.04.2023
Koniec platnosti: 10.04.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: