Jakub Válek

Číslo certifikátu: 21/0225/2
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 03.06.2021
Koniec platnosti: 02.06.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: