Janka Janoščíková

Číslo certifikátu: 22/0408/2
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 01.06.2022
Koniec platnosti: 31.05.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: