Janka Školová

Číslo certifikátu: 23/0176/1
Metóda: ET - skúšanie vírivými prúdmi
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 02.03.2023
Koniec platnosti: 01.03.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: