Jong-Joo Lee

Číslo certifikátu: 23/0048/1
Metóda: UT - TOFD skúšanie ultrazvukom metódou TOFD
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 13.01.2023
Koniec platnosti: 12.01.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0049/1
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 13.01.2023
Koniec platnosti: 12.01.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: