Kaan Selvi

Číslo certifikátu: 20/0290/1
Metóda: ET - skúšanie vírivými prúdmi
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 10.12.2020
Koniec platnosti: 09.12.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: