Kazim Uludağ

Číslo certifikátu: 23/0349/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 18.04.2023
Koniec platnosti: 17.04.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: