Ke Siyu

Číslo certifikátu: 22/0646/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 20.10.2022
Koniec platnosti: 19.10.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: