Kemal Kivanҫ Yeşilkağit

Číslo certifikátu: 23/0825/1/PED
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 07.07.2023
Koniec platnosti: 06.07.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0824/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 07.07.2023
Koniec platnosti: 06.07.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0113/1; 23/0114/1/PED
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 14.02.2023
Koniec platnosti: 13.02.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0103/1; 23/0104/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 31.01.2023
Koniec platnosti: 30.01.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0055/1; 23/0056/1/PED
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 16.01.2023
Koniec platnosti: 15.01.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0057/1; 23/0058/1/PED
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 16.01.2023
Koniec platnosti: 15.01.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: