Lee Kuan Hsin

Číslo certifikátu: 22/0241/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 06.04.2022
Koniec platnosti: 05.04.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0240/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 06.04.2022
Koniec platnosti: 05.04.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: