Li Hao

Číslo certifikátu: 20/0131/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 28.08.2020
Koniec platnosti: 27.08.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0124/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 28.08.2020
Koniec platnosti: 27.08.2020
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: