Li Zhengyang

Číslo certifikátu: 22/0618/1; 22/0619/19/PED
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 28.09.2022
Koniec platnosti: 27.09.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: