Liang Xiaoyu

Číslo certifikátu: 22/0614/1; 22/0615/1/PED
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 28.09.2022
Koniec platnosti: 27.09.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: