Lin Wen Kuei

Číslo certifikátu: 23/0873/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 19.07.2023
Koniec platnosti: 18.07.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0862/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 19.07.2023
Koniec platnosti: 18.07.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: