Ling Wang

Číslo certifikátu: 22/0273/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 13.04.2022
Koniec platnosti: 12.04.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0135/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 28.08.2020
Koniec platnosti: 27.08.2020
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: