Liu Hongzhao

Číslo certifikátu: 21/0220/1
Metóda: UT - TOFD skúšanie ultrazvukom metódou TOFD
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 01.06.2021
Koniec platnosti: 31.05.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0172/1
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 20.04.2021
Koniec platnosti: 19.04.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: