Liu Ming

Číslo certifikátu: 21/0271/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 29.06.2021
Koniec platnosti: 28.06.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: